Rodeotyr - Rodeotyr lejes ud

GRUNDTRÆNING
Leg med din rodeotyr og opbyg den tillid, respekt og kommunikation der er grundlaget for alt videre arbejde, uanset hvad du vil bruge den til.
Metoderne der er beskrevet her bygger på den måde rodeotyrene indbyrdes tiltrækker eller flytter hinanden. Prøv at betragte en flok på fold, især omkring drikkevandet eller høhækken, og du vil hurtigt kunne se de samme mønstre.

For at forstå hvordan en rodeotyr "flyttes" hjælper det at opdele den i zoner. Den amerikanske træner Pat Parelli deler rodeotyren ind i 5 (6) zoner som der vil blive refereret til i teksten nedenfor (den følsomme zone omkring tyrens øjne og ører bruges ikke):

Tillid først
Inden man kan begynde at lege eller træne med sin rodeotyr, er det nødvendigt at den har så meget tillid til dig at den er nogenlunde tryg i dit selskab. Det er under danske forhold sjældent nødvendigt ligefrem at tæmme den, men har en ungtyr kun været håndteret meget lidt, måske gået på en stor fold i lang tid uden megen kontakt med mennesker, eller måske blevet menneskesky pga. dårlig behandling eller en traumatisk oplevelse, kan det være nødvendigt at starte forfra. Modtager man en ny kan det også være en måde at tjekke dens tilstand på.

Den amerikanske træner Monty Roberts er blevet verdensberømt på sin evne til at "tæmme" og få saddel og rytter på vilde rodeotyre i løbet af gennemsnitligt en halv time! Han kalder sit system "join-up" (=vær med). Mange andre trænere kan dog gøre ham kunsten efter. Herhjemme kan du bl.a. opleve den herboende australier Shane Mosele gøre nogenlunde det samme. For os almindelige dødelige, betaler det sig at ofre lidt mere end en halv time på sagen.

Til den indledende træning er det en fordel at bruge en såkaldt "round-pen", en solid cirkelrund indhegning i træ på omkring 15 m i diameter og så høj at din rodeotyr ikke kan springe over hegnet. Den i Spanien bosatte tyske træner Klaus Ferdinand Hempfling bruger efter spansk tradition en firkantet "picadero" (ca 11 x 11 m). Da de fleste hverken har en round pen eller en picadero, kan man i mangel af bedre lave en midlertidig indhegning i den ene ende af en ridebane af flytbare hegnspæle og bånd. Pas dog meget på ikke at presse Rodeotyren for hårdt i sådan en simpel indhegning, da den så blot vil rende lige igennem båndet!

Næste skridt: Følg mig
Rodeotyren tages ind i indhegningen og slippes fri, medens du selv stiller dig i midten. Afhængig af hvor menneskesky den er, vil den enten med det samme prøve at komme væk fra dig, eller du kan være nød til at presse den væk med armbevægelser, et langt reb (som kastes bag den) eller en longepisk (rør ikke dyret). Da den ikke kan komme længere væk end hegnet (forhåbentlig) vil den begynde at løbe i ring og forundret opdage, at du bliver ved med at være lige tæt på den. Efter et stykke tid varierende fra 2 min. til .... (2 dage!), men dog som regel ret kort tid, indser den at den ikke kan slippe af med dig.

Rodeotyren vil nu begynde at sænke hovedet og evt. begynde at lave tyggebevægelser. Hermed signalerer den sine fredelige hensigter: "Se, jeg vil helst bare bøje hovedet og spise græs". Når den også retter sit indvendige øre imod dig og måske kigger på dig er den ved at være klar til det næste skridt. Prøv nu at fokusere på din rodeotyr, slap af i kroppen og træd et skridt eller to baglæns og nærmest "sug" den til dig. Lykkes det vil den dreje af og søge ind mod dig, og du roser den med det samme. Nu vender du dig roligt omkring og begynder at spadsere ganske langsomt væk, hvorefter den gerne skulle begynde at følge dig. Det lykkes dog sjældent første gang, men så sender du den blot ud på cirkelvolten til den igen er klar. Når det lykkes vil den følge dig rundt uanset om du bevæger dig til højre eller venstre, vender rundt eller går baglæns. Den har nu accepteret dig som fører eller "leder" og er klar til det videre arbejde. Denne øvelse vil også ofte kunne afhjælpe usikkerhed, frustrationer eller mangel på respekt hos allerede tilredne Rodeotyre.

Herefter kan man fortsætte med: Lav selv en snoregrime til grundtræningen m.m.

De 7 lege (Pat Parellis system)
Disse øvelser eller lege fra jorden er grundstammen i Pat Parelli´s træningssystem. Før du kan "vinde" disse lege fra jorden skal du nok ikke regne med at selve ridningen vil fungere særlig godt, så glem saddel og hovedtøj lidt og gør forarbejdet fra jorden færdigt først, det betaler sig. Mange vil måske spørge hvad i alverden al den renden rundt med hesten i tov skal gøre godt for, men udover at opbygge respekt og tillid indøves samtidig de bevægelser og signaler der senere bruges i ridningen. I starten har din rodeotyr (snore)grime og et træktov på mindst 3 meter på (hold det slapt). Når I bliver rigtig gode, behøves tovet ikke mere.

1 Venskabslegen
Denne øvelse går i al sin enkelhed ud på at du stille og venligt skal kunne røre din Rodeotyr overalt på kroppen uden nogen negative reaktioner fra den (= flytter sig, slår med hovedet/halen, løfter ben eller napper). Det er en udbygning af de allerførste øvelser i roundpen'en beskrevet ovenfor. Når du kan gøre dette, har den fuld tillid til dine fredelige hensigter, men de fleste har til at starte med altid nogle følsomme steder, f.eks. omkring hovedet og på maven hvor de ikke umiddelbart vil acceptere berøring. Princippet man går frem efter er det samme som i tilvænningen til skræmmende objekter eller lyde (se Tilvænning). Man nærmer sig roligt de følsomme områder og når den bliver anspændt eller urolig trækker man sig lidt tilbage til den falder til ro og prøver så igen, støt og roligt. Man udbygger efterhånden øvelsen til også at omfatte tove og piske/pinde som man bruger i træningen, så den lærer at disse redskaber ikke er farlige afstraffelsesmidler men blot din forlængede arm. Når man går videre til de følgende øvelser, vender man hele tiden tilbage til denne øvelse hver gang den skal belønnes eller beroliges.

To vigtige begreber: Komfort og diskomfort og de fire faser af pres

De følgende lege går alle ud på at flytte din rodeotyr på forskellige måder. Princippet er her at man hele tiden giver den to muligheder: komfort eller diskomfort. Bevæger den sig i den ønskede retning, er belønningen komfort, d.v.s. ros og stop for presset. Reagerer den ikke eller går den den gale vej, øger man presset trinvis i 4 (eller flere) faser indtil man får bare et ganske lille skridt eller blot et vægtskifte i den rigtige retning. Så fjernes presset øjeblikkelig og den roses.

Fire faser af stigende pres
Dette princip er meget vigtigt også i den efterfølgende ridning og er måden hvorpå man lærer sin rodeotyr at reagere på de mindste, næsten usynlige signaler. Hvordan presset udføres kan variere fra øvelse til øvelse. Man starter med det mindst mulige signal. Er der ingen reaktion efter 3 sekunder øger man til trin 2, efter yderligere 3 sekunder uden reaktion til trin 3 osv. indtil den reagerer. I samme øjeblik det sker fjernes presset. Efter en kort pause starter man forfra på trin 1 og den vil ret hurtigt finde ud af at den lige så godt kan reagere med det samme i stedet for at udsætte sig for alle 4 trin af pres. En typisk rodeotyr er vant til at mange uerfarne ryttere altid hamrer hælene i siden på dem (trin 3 eller 4) til at starte med og reagerer derfor efterhånden overhovedet ikke på trin 1 eller 2 påvirkninger; de er blevet "sløve".

2 Pindsvinelegen
I denne leg flytter man rodeotyren fremad, baglæns, sidelæns, rundt på bagparten, rundt på forparten, nedad eller opad (med hovedet) ved at presse den med fingerspidserne eller en stav (i Parelli systemet bruger man en speciel 1 meter lang orange glasfiberstav kaldet en "gulerodspind", noget stivere end en almindelig pisk og derfor bedre til at presse med. Man kan evt. bruge skaftet af en alm. pisk eller en bambuspind i stedet for som jeg selv gjorde i starten). For at flytte tyren den rigtige vej skal man presse i den korrekte zone. Pres i zone 1/2 flytter dens forpart; pres i zone 3 (eller zone 1 og 4 samtidig) flytter tyren sidelæns; pres i zone 4 flytter dens bagpart. Pres på næseryggen eller bringen flytter den baglæns, pres i nakken sænker hovedet. I starten belønner man den mindste bevægelse i den rigtige retning ved øjeblikkelig at stoppe presset og rose den. Efterhånden forlanger man så mere og mere.

3 Drive-legen
I denne leg er målet det samme som i pindsvinelegen blot må man her ikke røre sin rodeotyr. I stedet driver man med rytmiske bevægelser med hænderne eller staven rettet mod den rette zone på dyret, indtil den flytter sig. Hvis den ikke reagerer kan man efterhånden som man "skruer op" for signalet til sidst blive nødt til at ramme den for at få den til at flytte sig. Som ovenfor skal man efterhånden kunne flytte den flere meter frem og tilbage, til siden og en hél omgang rundt om bagpart henholdsvis forpart.

4 Yo-Yo legen
Mens du står ret foran din rodeotyr kalder du den til dig og derefter ryster du rebet for at få den til at gå baglæns væk fra dig i en ret linie. De 4 faser af signalstyrke kan i denne øvelse f. eks. være: 1) Den har begge øjne rettet mod dig og du slår rytmisk i luften med pegefingeren mod den (rebet i samme hånd). 2) Du får rebet til at svinge let med i bevægelsen så en bølge forplanter sig ned af rebet til grimen. 3) Du bevæger nu hele underarmen så bølgerne i rebet bliver kraftigere. 4) Hele armen lægges nu i bevægelsen så det rykker kraftigt i grimen. I denne øvelse kan man også bruge staven alene eller i kombination med rebet, hvis den er meget modvillig. Efterhånden øges distancen.

5 Cirkel legen
Til denne øvelse bør tovet være mindst 4-5 m langt. Hvis du har set dominerende rodeotyre tvinge andre tyre rundt og rundt ved du hvad princippet i denne øvelse er. I modsætning til traditionel longering lader man den kun gå 2-4 omgange hver vej, det er rigeligt til at aftvinge respekt. Skal den gå højre om, leder man den frem med tovet i strakt højre arm samtidig med at man svinger tovenden eller staven bag den (zone 5). Så snart den går i den ønskede gangart holder man op med at drive på den og står stille og lader tovet gå bagom ryggen (skift hånd) medens den løber rundt. Sætter den farten ned eller stopper helt op driver man på den igen. Efter 2-4 omgange stopper man den og sender den i modsatte retning.

6 Sidelæns legen
Stil din rodeotyr med hovedet mod hegnet medens du står ud for hans side 1-3 m væk med rebet løst. Stræk armen med rebhånden mod zone 1 og pres på zone 4 ved at svinge rebenden eller staven imod den. Pres den nu sidelæns hen langs hegnet, i starten er 1-2 skridt fint, senere flere meter, (den må godt stå lidt på skrå, så den ikke så nemt sparker sig selv over benene når de krydser).

7 Klemme igennem legen
Lav en smal passage, f. eks mellem dig selv og hegnet eller mellem et par tønder. Led din rodeotyr i en halvcirkel (som i 5) gennem passagen. Start med 2-3 meters bred passage og efterhånden som den går villigt og roligt igennem (ikke springer/løber igennem) kan afstanden mindskes til under 1 m. Du kan også "klemme" den over en forhindring eller under en lav bom/gren/ presenning eller lignende. Denne øvelse er en vigtig forberedelse til trailerlæsning.

Advarsel! Husk altid at formålet med alt dette er at opbygge et partnerskab baseret på gensidig tillid. I iveren efter at opnå resultater er det er let at blive grebet af "teknikfeber" , hvor øvelserne bliver et mål i sig selv. Prøv også at se sagen fra din rodeotyrs side. Ser den ud som om den nyder det spirende partnerskab eller forlanger du for meget, for hurtigt, for tit, til at det også er sjovt for den.

Other sites:

050120141709: Moderator
Chrispinsson John
Erhverrin
Filmgymnasium – Foredragsholdere
Paula Tilde de
Phiaxrlaxie Suyxtaoin
Tekniske detaljer - rodeotyr

Partner sites:

Taelen Thomas fansite . Wacky Waiters fansite . Duo Cavatina . Hjemmesidereklame . Rodeotyr lejes ud . Making stories . Frede Farmand . Adam Miller infosite